Osakasryhmät 15.1.2021

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 3 326 3,15 % 19 723 543 3,33 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 123 0,12 % 25 428 549 4,30 %
Julkisyhteisöt 44 0,04 % 69 534 093 11,75 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 968 0,92 % 40 103 579 6,78 %
Kotitaloudet 100 542 95,30 % 137 106 844 23,17 %
Ulkomaat 496 0,47 % 108 547 405 18,34 %
Yhteensä 105 499 100,00 % 400 444 013 67,67 %
Hallintarekisteröidyt     191 279 377 32,33 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Osakasryhmät 15.1.2021