Ryhmäjakauma 22.9.2021

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 663 3,31 % 39 038 639 8,54 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 73 0,09 % 21 206 399 4,64 %
Julkisyhteisöt 21 0,03 % 132 132 289 28,92 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 288 0,36 % 2 984 813 0,65 %
Kotitaloudet 77 093 95,86 % 130 031 320 28,46 %
Ulkomaat 284 0,35 % 2 368 973 0,52 %
Yhteensä 80 422 100,00 % 327 762 433 71,74 %
    129 112 015 28,26 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 22.9.2021