Ryhmäjakauma 24.5.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 682 3,13 % 57 157 309 12,51 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 86 0,10 % 27 842 810 6,09 %
Julkisyhteisöt 23 0,03 % 131 050 999 28,68 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 300 0,35 % 3 787 801 0,83 %
Kotitaloudet 82 237 96,02 % 124 689 377 27,29 %
Ulkomaat 322 0,38 % 1 967 459 0,43 %
Yhteensä 85 650 100,00 % 346 495 755 75,84 %
Hallintarekisteröidyt     110 378 693 24,16 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 24.5.2024