Ryhmäjakauma 18.7.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 737 3,14 % 58 074 813 12,71 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 85 0,10 % 29 519 602 6,46 %
Julkisyhteisöt 24 0,03 % 131 343 699 28,75 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 296 0,34 % 3 860 311 0,84 %
Kotitaloudet 83 669 96,02 % 128 771 583 28,19 %
Ulkomaat 324 0,37 % 1 980 547 0,43 %
Yhteensä 87 135 100,00 % 353 550 555 77,38 %
Hallintarekisteröidyt     103 323 893 22,62 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 18.7.2024